Kiểm tra tên miền

Đơn vị tính 1K = 1000 VNĐ (Chưa bao gồm VAT)

Tên Miền Giá Gốc  

 

.vn

 

460.000

/năm

 
 • Giá gốc của Đại lý cấp 1
 • Miễn phí khởi tạo
 • Quản lý DNS cực nhanh
 • Hỗ trợ phản hồi 15'
 • Chuyển tiếp tên miền
 • Mua nhiều năm giảm giá sốc
 

.com.vn

 

330.000

/năm

 
 • Giá gốc của Đại lý cấp 1
 • Miễn phí khởi tạo
 • Quản lý DNS cực nhanh
 • Hỗ trợ phản hồi 15'
 • Chuyển tiếp tên miền
 • Mua nhiều năm giảm giá sốc
 

.com or .net

 

260.000

/năm

 
 • Giá gốc của Đại lý cấp 1
 • Miễn phí khởi tạo
 • Quản lý DNS cực nhanh
 • Hỗ trợ phản hồi 15'
 • Chuyển tiếp tên miền
 • Mua nhiều năm giảm giá sốc

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay

Hotline:0933.785.000